O

Figure 8

OMe w o

1. NaN3

2. NaOMe

Figure 10

1. NaN3

2. NaOMe

HO-3

Figure 10

1. Ammonia, methanol

0 0

Post a comment