Ho Oh

AcHN GlcNAc-6-PO.2-

AcHNI

0P03^

GlcNAc-1-PO,2"

SS^I

AcHN I

OUDP UDP-GlcNAc

^WOH nhj

"o3po-

^WOH nhj

AcHNI

GlcNAc-1-PO,2"

oh oh

achnoudp

UDP-GalNAc oh oh

achnoudp

UDP-GalNAc

Was this article helpful?

0 0

Post a comment